Vuorotteluvapaan leikkaus karhunpalvelus työhyvinvoinnille!

saksetMaan hallituksen esityksessä kaavaillaan vuorotteluvapaan ehtojen kiristämistä. Jo viime hallitus kiristi ehtoja ja vuorotteluvapaalle pääseminen vaikeutui. Nykyhallitus haluaa kurjistaa työntekijöiden oloja entisestään ja esittää, että vuorotteluvapaan kestoa lyhennetään vuodesta 180 kalenteripäivään, eikä vapaata saisi enää jaksottaa.

Vuorotteluvapaajärjestelmä on ollut työntekijöiden jaksamisen kannalta äärimmäisen hyvä vaihtoehto jättäytyä hetkeksi pois hektisen työelämän pyörteistä. Samaan aikaan sen kautta on pystytty palkkaamaan työttömiä työnhakijoita määräaikaiseen työsuhteeseen, jonka on mahdollistanut työllistyneille pääsyn työelämän pariin.

Vuorotteluvapaan tarkoitus on ollut edistää pitkän työuran tehneiden työntekijöiden jaksamista. Vapaan on voinut käyttää esimerkiksi leväten ja akkuja ladaten, tai sitä on voinut käyttää itsensä kehittämiseen opiskellen ja harrastaen. Nyt tämä vaihtoehto, joka nimenomaan edesauttaa jaksamista työelämän parissa, ollaan viemässä yhä kauemmas ja harvempien ulottumattomiin. Säästöjä tavoitellessa on mielestäni väärin säästää nimenomaan tuottavuutta tukevista toimista, kuten vuorotteluvapaasta.

Työnantajat ja maan hallitus puhuvat jatkuvasti siitä, kuinka ihmisten työuria pitäisi pystyä jatkamaan entisestään. Eläkeiät nousevat, työmaailman paineet kasvavat ja vaatimukset kovenevat. Näihin syihin peilaten onkin täysin käsittämätöntä, kuinka tämäkin järjestelmä, joka on selkeästi tarkoitettu lisäämään työntekijöiden jaksamista, ollaan valmiita lähes romuttamaan.

Lokakuussa 2015

Jukka Mölsä
opettaja, kaupunginvaltuutettu (sd).