Turvapaikanhakijat tuovat haasteensa Vantaalle

jukka_kasvot_2015Turvapaikanhakijoiden suuri määrä pakottaa meitä Vantaallakin tarkastelemaan tehtyjä ratkaisuja muuttuneen tilanteen valossa. Vaikka maan hallituksen tiukennetut linjaukset ovat julkisuudessa esitetty, on pääkaupunkiseudun kunnissa ja etenkin Vantaalla perusteltua pohtia tilannetta kokonaisvaltaisesti.

Ratkaisuiksi on esitelty maahanmuuttajien sijoittamisesta muuttotappiokuntien tyhjiin asuntoihin, joissa vähenevän ja ikääntyvän väestön tuomat haasteet pystyttäisiin ratkaisemaan uusilla kuntalaisilla. On kuitenkin täysin selvää, että oleskeluluvan saaneista merkittävä osa tulee muuttamaan pääkaupunkiseudulle. Syykin on ymmärrettävä; työllistymismahdollisuudet ja aiemmin tulleet sukulaiset/maanmiehet.

Varsin yleisesti nähdään, ettei väestön eriytyminen omiin kaupunginosiinsa palvele tulijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Aikaisemmin Vantaalla on luotettu kaavoituspolitiikan keinoihin estää tämän kaltainen kehitys, mutta vaikuttaa siltä, ettei asiassa ole meilläkään täysin onnistuttu. Vantaalla voi helposti havaita merkittäviä alueellisia eroja maahanmuuttajataustaisen väestön sijoittumisen suhteen. Parantamisen varaa siis on.

Nyt on siis pohdittava, riittääkö aikaisemman kaltainen kaavoituspolitiikka takaamaan aikaisemman kaltaisen onnistumisen. Vantaa on pyrkinyt aikaansaamaan kohtuuhintaista vuokra-asumista, joka on palvellut koko pääkaupunkiseudun elinvoimaisuutta ja kehittymistä. Jopa entisinä, talouden parempina aikoina, ratkaisu on ollut Vantaalle kallis. Nyt puhumme kuitenkin entistä kalliimmasta ratkaisusta. Asunnon tarpeessa olevien maahanmuuttajien siirtyminen työelämään kielitaidon, koulutustarpeen ja kotoutuksen suhteen tulee viemään vuosia. Kaupungillamme ei ole varaa julkisuudessakin esitettyyn arvioon kymmenen vuoden keskimääräisestä kotoutumisajasta ennen työmarkkinoille siirtymistä tai yrittäjäksi ryhtymistä.

Vantaalaisilla on lupa suunnata katseensa ympäröiviin kuntiin ja kysyä, mitä nämä ovat tehneet tai aikovat tehdä kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan tuottamisen suhteen? Aktiivisuus asiassa vähentäisi vaaraa valtaväestön ja uudempien tulijoiden välien jännittymisen suhteen. Emme voi hyväksyä pääkaupunkiseudulla kuntien yrityksiä rakentaa ja ylläpitää impivaaralaisen puistokaupungin idylliä, jonne pääsee ainoastaan riittävän vauras väestönosa. Tämähän tapahtuu muiden kustannuksella. Vantaan kustannuksella!

Vantaan on tehostettava nykyistä linjaa, jossa kaavoituksella estetään alueiden eriytyminen. Vantaan päiväkotien ja koulujen suhteen kaavoitus saattaa kuitenkin olla liian hitaasti tehoava väline. Oppilaaksiottoa ja sen linjauksia on pohdittava palvelun tasalaatuisuuden ja kotoutumisen toteutumisen näkökulmasta. Pelkällä rahoituksen suuntaamisella emme tule onnistumaan vaikka sitäkin tarvitaan edelleen.

 Joulukuussa 2015

Jukka Mölsä
kaupunginvaltuutettu (sd), opettaja