Luokkakoolla on merkitystä

Vantaallakin on viime vuosina saatu kiittää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Luokkakoot pienenivät ja ylisuurten luokkien määrä putosi kolmannekseen. Nyt maan hallitus on esittämässä vuoden 2016 budjettiin mittavia leikkauksia koulutukseen, vaarana on myös menettää kyseinen erityisavustus.

Mitkä ovat vantaalaisten päättäjien vaihtoehdot? Jos kaupungin opetustoimen budjettiin syntyvää vajetta ei täytetä, on jatkossa yhä enemmän suuria luokkia ja yhä vähemmän opettajan aikaa yksittäiselle oppilaalle.

Haluammeko kaikki oppilaat edelleenkin lähikouluihin? Haluammeko, että kaikki oppivat? Ryhmäkoolla on merkitystä opetuksessa.  Pienet ryhmäkoot tukevat niin heikoimmista oloista tulevien oppilaiden oppimista, mutta kaventavat myös tyttöjen ja poikien oppimiseroja. Vantaalla on paljon, ja jatkossa yhä enemmän, maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Uskooko kukaan vakavissaan suurempien ryhmäkokojen auttavan heidän oppimistaan ja integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan?

Vantaan kaupungin talouden tasapainottamiseksi tehdyt päätökset eivät ole olleet helppoja valtuutetuille. Nyt on kuitenkin pelissä muutakin kuin kilometri lisää koulumatkaan jollakin yksittäisellä alueella. Rahojen puuttuessa ja ryhmäkokojen kasvaessa kärsivät kaupungin kaikki koululaiset. Tätä ei mielestäni voi hyväksyä.

Vantaan kaupungin tulevan syksyn budjettiväännössä tulee huomioida ja varautua hallituksen kaavailemiin koulutusleikkauksiin. Vantaan sivistystoimen budjetista tulee löytyä rahaa myös jatkossa turvaamaan maltilliset ryhmäkoot opetuksessa. Toivon, että mahdollisimman moni valtuutettu on samaa mieltä kanssani puolueeseen katsomatta.

Elokuussa 2015

Jukka Mölsä
kaupunginvaltuutettu (sd)
opettaja