Kuntavaalit 2021

Miksi äänestäisit kuntavaaleissa?

Kuntavaalit ovat suurimmalle osalle meistä tärkeimmät vaalit.  Vaaleissa valitaan ihmiset, jotka päättävät muun muassa koulujen ja uimahallien paikoista ja/tai niiden olemassaolosta. Ei todellakaan ole yhdentekevää ketä Vantaallakin valtuustoon päätyy.

Ehdokkaiden näkemyksissä julkisten palveluiden tasosta sekä niiden laajuudesta on merkittäviä eroja eri poliittisten ryhmien edustajien mielipiteissä.  Joku kannattaa kattavia julkisia palveluita ja toinen lopettaisi ne kokonaan. Valtuutetut ihan oikeasti päättävät, miten kunnan verokertymä käytetään.

Tutustu Kuntavaalit 2021 vaalikonevastauksiini:
Yle
Helsingin Sanomat
Vantaan Sanomat

Olen toiminut kaupunginvaltuutettuna nyt kaksi kautta eli 8 vuotta. Kokemus on ollut mielenkiintoinen, joskin välillä tehtävät päätökset ovat olleet vaikeita. Kaupungin talouden vakauttamisyritys ei ole juuri antanut isoa liikkumavaraa mihinkään ylimääräiseen ”kivaan”. Taloutta saatiin edellisellä vaalikaudella siedettävään kuntoon, mutta tällä kaudella taas iskikin korona muutaman positiivisemman hetken jälkeen. Velkaa on edelleen toki hurjasti ja seuraavat vuodet tulevat varmasti olemaan tiukkoa.  Nykyisen tilanteen on mahdollistanut vastuullinen taloudenpito, jota myös itse valtuutettuna olen ollut edesauttamassa.

Minulle tärkeitä asioita Vantaalla poliittisessa päätöksenteossa ovat koulutuskysymykset, lasten ja nuorten hyvinvointi, työllisyys sekä palvelut.

Talouden lisäksi akuutteja kysymyksiä Vantaan kannalta on segregaation pysäyttäminen eri asuinalueiden välillä. Näen työssäni opettajana, kuinka tärkeää olisi, että alueella asuva väestö koostuu erilaisista ihmisistä. Ei voi olla kenenkään etu, että tietyille alueille kasaantuu huono-osaisuutta ja eriarvoisuus kasvaa.

Yksi itselleni tuttu asia on puhtaan sisäilman merkitys kouluissa ja päiväkodeissa. Toimiessani  työsuojeluvaltuutettuna olen perehtynyt oppilaitosten sisäilmaongelmiin, jotka lisääntyvät rakennuskannan vanhetessa. Asialle on löydettävä ratkaisuja ja siihen on panostettava riittävästi rahaa.

Tuleva valtuustokausi ei tule olemaan helppo. Vantaan talouden ja sisäisen muuttoliikkeen vuoksi olemme sellaisten haasteiden edessä, että tarvitaan vastuullisia ja realiteetit ymmärtäviä kaupunginvaltuutettuja päättämään yhteisistä asioistamme. Itse koen olevani sellainen ja siksi haenkin jatkokautta valtuutetun tehtävään. Toivon sinun voivan tukea minua työssäni Vantaan parhaaksi.

Jukka Mölsä
ehdokasnumero: 127

Kuntavaalit 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5-8.6.2021. Äänestä!