Laadukasta koulutusta saadaan säällisellä kohtelulla

_MG_6060-2000pxVantaa, osana myös muita pääkaupunkiseudun kuntia, on tekemässä isoa muutosta liittyen opettajien rekrytointiin ja palkkaamiseen syksyisin. Tarkoituksena on, ettei ensi syksynä työsuhteensa aloittaville opettajille makseta lainkaan palkkaa lukuvuoden kahdelta ensimmäiseltä viikolta.

Pahimmillaan on mahdollista, että oppilasta opettaa jokaisen lukukauden alussa opettaja, joka ei ole voinut, nyt tulleen palkkausajankohdan heikennyksen vuoksi, perehtyä oppilaan ja luokan tilanteeseen. Tämän estää lakikin. Voiko oppilaiden allergioita, diabetesta ja muita erityistarpeita jättää yrityksen ja erehdyksen kautta tuurin varaan esimerkiksi syyslukukauden ensimmäisille viikoille? Opetustyö on pitkäjänteistä toimintaa, joka vaikuttaa oppilaan koko loppuelämään. Kuka vanhempi oikeasti haluaa, että pahimmillaan heidän lapsiaan vuosi toisensa jälkeen opettaa opettaja, joka ei ole lukukauden alussa lainkaan perehtynyt luokkansa oppilaiden tarpeisiin.

Kuvitelma opettajien erityisen turvatusta asemasta työelämässä ei pidä paikkaansa.  Pätkätyöt ovat kouluttautuneidenkin opettajien arkea.  Tosin tämäkin vain onnekkaimmilla. Suomessa on tuhansia työttömiä opettajia.  Kuntien hankalien taloustilanteiden vuoksi, uusien opettajavirkojen perustaminen kouluihin on käynyt harvinaiseksi. Tämä on aiheuttanut sen, että määräaikaisia tuntiopettajia käytetään yhä enemmän ja enemmän. Miten tämänkaltainen toiminta edistää lasten ja nuorten laadukasta opetusta ja koulutusta? Onko vain ajan kysymys, että seuraavaksi aletaan säästösyistä palkkaamaan pätevien opettajien sijasta epäpäteviä?

 

Jukka Mölsä
opettaja, kaupunginvaltuutettu ja kansanedustajaehdokas

Tammikuussa 2015