Väkivalta kouluissa arkea, muutos tilanteeseen saatava

Työpaikkaväkivallalla tarkoitetaan työtehtävien hoitamisen aikana fyysisen väkivallan tai senjukka koululla uhan kohteeksi joutumista. Valitettavan usein opettaja joutuu työpaikallaan työtehtäviä tehdessään tilanteeseen, jossa esiintyy uhkailua, tai jossa jopa opettajan fyysistä koskemattomuutta loukataan lyömällä, potkimalla tai puremalla.

Turvallinen ja terveellinen työympäristö on myös jokaisen opettajan oikeus. Ei ole oikein, että opettaja joutuu toistuvasti työtehtäviä hoitaessa työpaikkaväkivallan kohteeksi oppilaiden suunnalta. Usein nämä mainitut väkivaltatilanteet ja ongelmat eivät ole edes pedagogisin keinoin ratkaistavissa, vaan lapsi tarvitsee toisenlaista ohjausta ja apua elämäänsä tavalla, johon opettajaa ei ole koulutettu. Väkivaltatilanteita ennaltaehkäisevään työhön tarvitaan panostuksia ja ongelmien havaitsemiseen ennakoivasti tulee kiinnittää yhteiskunnassa enemmän huomiota. Täytyy myös uskaltaa myöntää ääneen, että kaikki oppilaat eivät kuulu tavallisen perusopetuksen piiriin, vaan heitä tulee hoitaa ja opettaa toisten ammattilaisten ohjauksessa, jossain muualla kuin tavallisessa luokkahuoneessa.

Opetusalan työolobarometrin 2013 mukaan väkivaltaa kokee joka kymmenes opettaja. Nämä tulokset kertovat karua kieltään. Koulujen turvallisuusasioissa, niin lapsen kuin henkilökuntaan kuuluvien osalta on vakavia puutteita. Koulun tulee olla turvallinen paikka niin oppimiseen kuin siellä työskentelyyn. Älä lyö opea! – kehotus saattaa kuulostaa yksinkertaisuudessaan huvittavalta, mutta on täysin relevantti ja liittyy vahvasti tähän ajankohtaiseen aiheeseen. Jotta opettajat voivat hoitaa työnsä hyvin koulussa, tulee työpaikan olla sellainen, ettei siellä tarvitse pelätä.

Jukka Mölsä, opettaja, vararehtori
Vantaalla, marraskuussa 2014