Kaupunkisuunnittelulla alueiden rappeutumista vastaan!

Jotta tulevaisuuden Vantaalla voitaisiin asua hyvin, on meidän ratkaistava monia kaupunki- ja asuntopoliittisia haasteita lähi vuosina. Kaupunginosien väliset erot Vantaalla ovat viime vuosina kasvaneet. Puhe hyväosaisesta lännestä ja köyhemmästä idästä ovat täyttä totta. Jo nyt meillä on asuinalueita, kuten Länsimäki, jossa maahanmuuttaja-asukkaiden osuus on yli 20 prosenttia. Tämä ei ole ollut järkevää ja kestävää asuntopolitiikkaa.

Tietyn väestöryhmän keskittyminen samalle alueelle tuo mukanaan haasteita palveluiden ja esimerkiksi koulutuksen järjestämiseen. Tutkimusten mukaan kantaväestön, lapsiperheiden ja parempiosaisten poismuutto käynnistyy sen jälkeen, kun etnisten vähemmistöjen osuus ylittää noin 20 prosentin rajan. Toisin sanoen sosionomisten erojen kasvaessa liikaa, eri väestökerrokset suunnistavat eroon toisistaan, mikä entisestäänkin kurjistaa kyseistä aluetta.

Huono-osaisuuden keskittyminen tietyille alueille tulee lisäämään alueellista eriytymistä, joka muuttuu vielä vakavaksi ongelmaksi. On ikävää jos Vantaalla osa asuinalueista muuttuu slummeiksi, jossa kantaväestön osuus asukkaista on pieni, työttömyysprosentti suuri, ja väki elää lähinnä toimeentulotuen varassa. Emme voi sulkea silmiämme kehitykseltä, vaan asialle pitää nopeasti tehdä jotain.

Nykyistä asuntopolitiikkaa pitää muuttaa. Uutta vuokra-asuntokantaa tarvitaan, mutta asuntoja on sijoitettava tasaisemmin ympäri Vantaata. Kaupungin vuokra-asuntojen asukasvalintaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, myös työssäkäyvillä perheillä ja sinkuilla täytyy  olla mahdollisuus kaupungin vuokra-asumiseen. Vanhoja vuokra-asunto alueita tulee saneerata ja mahdollisesti myydä omistusasunnoiksi. Tätä kehitystä täydentämään tarvitaan myös lisää asumisoikeus- ja pientaloasumista.

Kaupungin asuntopolitiikan johtotähtenä tulee olla viisas kaupunkisuunnittelu, joka johtaa hyvinvoiviin asuinalueisiin, jossa on turvallista ja miellyttävää asua. Emme saa päästää Vantaata rappeutumaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *